stoły odkładcze

Stół odkładczy przeznaczony jest do pracy w liniach wytłaczarkowych przy produkcji profili, w tym rurek, wałków, pasków itp. z tworzyw termoplastycznych jako urządzenie służące do odbierania ciętych odcinków i składowania ich w odpowiednich pojemnikach.
Stół posiada indywidualne sterowanie, bez synchronizacji z odciągiem i wytłaczarką linii wytłaczakowej. Napęd stołu – silnikiem asynchronicznym prądu zmiennego z wentylatorem i czujnikiem temp. uzwojeń , falownik wektorowy bezczujnikowy napędu stołu, indywidualne sterowanie start/stop, zadawanie prędkości potencjometrem. Instalacja elektryczna umieszczona jest w szafce zabudowanej na konstrukcji stołu. Elementy obsługi umieszczone są na pulpicie sterowniczym Stół wyposażony jest w optyczny czujnik obecności rurki sterujący licznikiem i pneumatycznym zdmuchiwaczem oraz elektroniczny licznik rurek z programowaniem ilości rurek do sortowania i automatycznym kasowaniem po osiągnięciu nastawy.
Sterowanie zdmuchiwaniem rurek i otwieraniem magazynu za pomocą elektrozaworów.

YouTube
LinkedIn