urządzenia zdawcze

Urządzenie zdawcze służy do zdawania drutów lub żył ze szpuli mocowanej na łożyskowanym trzpieniu. Załadunek i rozładunek szpuli odbywa się przy pomocy standardowych wózków paletowych. Napęd szpuli jest przenoszony z silnika prądu zmiennego za pośrednictwem przekładni pasowej i tarczy zabierakowej. Silnik wyposażony jest w luzownik elektryczny umożliwiający unieruchomienie urządzenia w trakcie załadunku oraz awaryjne hamowanie szpuli.
Ruchoma rama kompensatora wraz z pneumatycznym układem wspomagającym umożliwia precyzyjne określenie siły napięcia przewodu i jednocześnie oddziałuje na system regulacji prędkości obrotowej silnika i szpuli. Właściwe zdawanie przewodu ze szpuli umożliwia ułożyskowana przesuwna rolka zdawcza kompensatora.

YouTube
LinkedIn