skręcarka

Skręcarka jest urządzeniem przeznaczonym do skręcania żył i przewodów wraz z nawijaniem na szpulę. Program pracy skręcarki wraz z nastawami kalibratora umożliwia wykonywanie skrętek o różnych skokach. Użytkownik w zależności od cyklu technologicznego ma możność nastawiania długości odcinków przewodów skręcanych i nawijanych na szpulę odbiorczą. Żyły i przewody są zdawane z napędzanych urządzeń zdawczych.

YouTube
LinkedIn